تعرفه سرور مجازی

هزینه سالیانه (هزار تومان) هزینه ماهیانه  (هزار تومان) آدرس IP پهنای باند حجم دیسک حافظه RAM
سفارش
999 99 1 نامحدود 10 GB 512 MB
سفارش
1499 149 1 نامحدود 20 GB 1024 MB
سفارش
1999 199 1 نامحدود 50 GB 2048 MB
سفارش
2999 299 1 نامحدود 100 GB 4096 MB
سفارش
3999 399 1 نامحدود 200 GB 8192 MB
سفارش