تعرفه ثبت دامنه

پسوند یکساله
سفارش
com ۱۱.۹۹ دلار سفارش
net ۱۲.۹۹ دلار سفارش
org ۱۲.۹۹ دلار سفارش
ir ۶۴.۰۰۰ ریال سفارش
دامنه‌های فارسی ۱۲.۹۹ دلار سفارش
سایر پسوندها لطفا تماس بگیرید سفارش