تعرفه میزبانی ابری لینوکس

بسته برنز نقره طلا پلاتينيوم تيتانيوم تيتانيوم معمولی پالادیوم پالادیوم معمولی ويژه نامحدود
دیسک NVME 100MB 200MB 500MB 1GB 2GB - 5GB - نامحدود
دیسک معمولی - - - - - 2GB - 5GB نامحدود
پهناي باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
آدرس email نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
زيردامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حساب ftp نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
فضاي Backup 100MB 200MB 500MB 1GB 2GB 2GB 5GB 5GB نامحدود
تعرفه ساليانه 79.000 119.000 179.000 259.000 399.000 99.000 599.000 199.000 1199.000
  • در صورت نیاز به پشتیبان‌گیری خاص از داده‌ها، لازم است سرویس به صورت مجزا سفارش داده شود، در غیر اینصورت پشتیبان‌گیری مطابق با شرایط خدمات ارايه خواهد شد.