تعرفه سرور مجازی

هزینه سالیانه

(هزار تومان)

هزینه ماهیانه

(هزار تومان)

آدرس IP پهنای باند حجم دیسک حافظه RAM
سفارش
1499

149

1 نامحدود 10 GB 1024 MB
سفارش
2499 249 1 نامحدود 20 GB 2048 MB
سفارش
3799 379 1 نامحدود 40 GB 4096 MB
سفارش
4999 499 1 نامحدود 60 GB 8192 MB
سفارش
7599 759 1 نامحدود 100 GB 16384 MB
سفارش